Typy úschovy

Úschova softwaru na objednávku, customizovaný software

Účastníkem smlouvy o úschově zdrojových kódů je Poskytovatel SW, který na základě požadavků zákazníka-Objednatele, vyvine software na míru potřebám zákazníka. Takový software má obvykle pro zákazníka velký význam a často obsahuje i informace vztahující se k podnikovým procesům zákazníka a jeho obchodnímu tajemství.

Třístranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o. – Objednatel

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány Poskytovateli SW či Objednateli, a to za definovaných podmínek.

Úschova softwaru v rámci Cloud Computingu

Objednatel softwaru, který je poskytován formou cloudových služeb (Software as a Service), může také v případě výpadků služeb poskytovatele softwaru potřebovat získat přístup ke zdrojovým kódům pro zajištění chodu softwaru u jiného poskytovatele služeb nebo vlastními silami.

Třístranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o. – Objednatel

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány Poskytovateli SW či Objednateli, a to za definovaných podmínek.

Úschova softwaru pro vnitřní potřeby IT firmy

Tento typ úschovy umožňuje IT firmě - Poskytovateli SW bezpečně uschovat zdrojové kódy jimi vytvořeného softwaru a eliminovat tak riziko jejich ztráty v důsledku havarijních a kritických situací nebo sabotážní činnosti vůči IT firmě ze strany konkurence, zaměstnanců nebo třetích osob.

Dvoustranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o.

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány pouze Poskytovateli SW, a to kdykoliv na písemnou žádost oprávněného zástupce.