Ceník služeb*

Úschova

  • 15.000 Kč / rok činí poplatek za úschovu zdrojových kódů softwaru na datovém nosiči (CD/DVD či flashdisk)
  • 3.000 Kč zahrnující 1x ročně update/upgrade
  • 10.000 Kč zahrnující 4x ročně update/upgrade

Ověření a konzultace

  • 16.000 Kč/MD za ověření shody zdrojového kódu s deklarovanými parametry SW a provedení heuristické analýzy
  • 2.000 Kč za ověření neporušení předmětu úschovy ze strany Objednatele či Poskytovatele SW
  • 1.750 Kč/hod za odbornou konzultační činnost

Poplatky

  • 3.000,- Kč poplatek za vydání uložených zdrojových kódu z úschovy oprávněné straně
  • 2.000,- Kč poplatek za náhradu za promeškaný čas a náhradu cestovních výdajů v případě že bude sjednaná účast zástupce společnosti USCHOVAKODU.cz, s.r.o. u uložení zdrojových kódů, uložení updatu/upgradu či vydání zdrojových kódů mimo sídlo společnosti USCHOVAKODU.cz, s.r.o..
* Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
V případě většího objemu služeb či počtu ukládaného SW nabízíme možnost individuálních slev.