Co je úschova

Typy úschovy

Úschova softwaru na objednávku, customizovaný software

Účastníkem smlouvy o úschově zdrojových kódů je Poskytovatel SW, který na základě požadavků zákazníka-Objednatele, vyvine software na míru potřebám zákazníka. Takový software má obvykle pro zákazníka velký význam a často obsahuje i informace vztahující se k podnikovým procesům zákazníka a jeho obchodnímu tajemství.

Třístranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o. – Objednatel

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány Poskytovateli SW či Objednateli, a to za definovaných podmínek.

Úschova softwaru v rámci Cloud Computingu

Objednatel softwaru, který je poskytován formou cloudových služeb (Software as a Service), může také v případě výpadků služeb poskytovatele softwaru potřebovat získat přístup ke zdrojovým kódům pro zajištění chodu softwaru u jiného poskytovatele služeb nebo vlastními silami.

Třístranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o. – Objednatel

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány Poskytovateli SW či Objednateli, a to za definovaných podmínek.

Úschova softwaru pro vnitřní potřeby IT firmy

Tento typ úschovy umožňuje IT firmě - Poskytovateli SW bezpečně uschovat zdrojové kódy jimi vytvořeného softwaru a eliminovat tak riziko jejich ztráty v důsledku havarijních a kritických situací nebo sabotážní činnosti vůči IT firmě ze strany konkurence, zaměstnanců nebo třetích osob.

Dvoustranný vztah: Poskytovatel SW – Schovatel USCHOVAKODU.cz s.r.o.

Způsob vydání: Zdrojové kódy mohou být vydány pouze Poskytovateli SW, a to kdykoliv na písemnou žádost oprávněného zástupce.

Výhody úschovy

Pro Objednatele softwaru

Objednatel softwaru má možnost získat zdrojové kódy a předejít tak závažným následkům a škodám z absence přístupu k nim.
    Zajištění kontinuity vývoje softwaru a jeho servisu, a to v případě, že:
  • Poskytovatel SW se ocitne v insolvenci, exekuci prodejem celé firmy nebo v likvidaci či jiných problematických situacích.
  • Dojde k narušení důvěry mezi Objednatelem a IT firmou, a Poskytovatel SW neposkytuje odpovídající servis.

Pro IT firmu

Úschova zdrojových kódů pro vnitřní potřeby IT firmy minimalizuje rizika ze ztráty či zničení zdrojových kódů v důsledku havárií, chyb, selhání lidského faktoru či sabotážní činnosti zaměřené proti IT firmě, ať už ze strany třetích osob či vlastních zaměstnanců.
Zajištění ochrany před zneužitím zdrojových kódů Objednatelem, a to pro případ, že:
  • Objednatel by sám nebo pomocí třetí osoby se pokoušel realizovat vývoj a servis softwaru (ochrana příjmů IT firmy).
  • Objednatel by předal zdrojové kódy konkurenčnímu subjektu (ochrana před nekalou soutěží).